Zmiana definicji pandemii i szczepienia

24-09-2022

Jak zmieniano definicję pandemii, a także rzut oka na historię obowiązku szczepień

„Pandemia grypy ma miejsce, gdy pojawia się nowy wirus grypy, przeciwko któremu populacja ludzka nie ma odporności, co powoduje kilka jednoczesnych epidemii na całym świecie z ogromną liczbą zgonów i zachorowań” – takie stwierdzenie można było znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w latach 2003-2009.

Kiedy WHO zaczęła zmieniać definicję pandemii? Pandemia H1N1 (świńskiej grypy) została ogłoszona przez WHO 11 czerwca 2009 roku. Tuż przedtem doszło do wymownych zmian. W maju 2009 roku strona internetowa WHO została skorygowana (rzekomo w wyniku zapytania reportera CNN). Po korekcie z definicji pandemii zniknęło sformułowanie „z ogromną liczbą zgonów i zachorowań”. Kilka miesięcy później, sens tej zmiany zaczęły kwestionować przede wszystkim państwa europejskie, powstały kontrowersje. Rada Europy wysunęła argument, że na podstawie nowej definicji WHO mogła ogłosić pandemię bez udowodnienia powagi sytuacji spowodowanej świńską grypą. Ponadto pojawiły się wątpliwości natury etycznej i pytania o możliwy konflikt interesów.

W odpowiedzi na powyższe wątpliwości przedstawiciele WHO, wykazując się dużą kreatywnością, stwierdzili, że na stronie internetowej ich organizacji było wiele opisów pandemii, lecz formalna definicja nigdy nie istniała.  Decyzja o ogłoszeniu pandemii była według nich oparta na definicji „fazy pandemicznej”, a nie na definicji „grypy pandemicznej”. Rzeczywiście, istniały „wytyczne dotyczące grypy pandemicznej” z lat 1999, 2005 i  2009. Najwyraźniej wytyczne te zostały zmienione również w 2009 roku. Interesujące jest to, że termin z 4. fazy nowych wytycznych – „reassortant virus”, czyli reasortant będący wynikiem rekombinacji – oznaczał, że nie musiał to być nowy podtyp wirusa, niewystępujący od wielu lat, na który populacja byłaby podatna. Można więc założyć, że gdyby zastosowano wytyczne z 2005 roku,  pandemia H1N1 nie zostałaby ogłoszona.

Jak  postępowała WHO w kwestii najnowszego koronawirusa, czyli „pandemii” Covid-19? Obecna definicja pandemii stała się jeszcze krótsza: „rozprzestrzenianie się na całym świecie nowej choroby", przy czym termin „nowa choroba” wydaje się bardzo niejednoznaczny.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście WHO zmieniła definicję pandemii? Dlaczego wyjaśnienie przedstawicieli WHO wydaje się dziwnie zawiłe? Rozważmy kilka aspektów tej sprawy. Decyzje tej organizacji mają ogromny wpływ na życie i zdrowie całej światowej populacji. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy ponadnarodowa organizacja może sobie pozwolić na brak transparentności, nie podając ujednoliconych definicji pandemii i wyjaśnień? Co więcej, WHO zmieniła w tym przypadku opisy, definicje i oświadczenia (czy jakkolwiek to nazywano) na niecały miesiąc przed ogłoszeniem pandemii H1N1. Prowadzi to do wniosku, że WHO rzeczywiście zmieniła definicję pandemii. A raczej zmieniła ją kilka razy…

Zagłębiając się w historię, odkrywamy, że od 1777 roku pandemie i szczepionki są ze sobą ściśle splecione.

Przyjrzyjmy się drugiej części naszej historii – obowiązkowym szczepieniom.

W 1777 roku, podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, amerykańskie oddziały zaszczepiono wirusem ospy. W 1796 roku pierwsza szczepionka przeciwko ospie została oficjalnie przetestowana na dziecku przez angielskiego lekarza, Edwarda Jennera. Użył on niewielkiej ilości ropy z krosty osoby chorej na ospę krowią. Według Jennera ta metoda była bezpieczniejsza i skuteczniejsza. W ciągu kilku dekad szczepionka stała się obowiązkowa w kilku krajach, takich jak Norwegia, Rosja i Szwecja. W USA niejaki Mr Jacobson odmówił poddania się szczepieniu i musiał zapłacić grzywnę w wysokości 5 dolarów (Jacobson v. Massachusetts, 1905). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dzieci, którym lekarze wystawili zaświadczenie stwierdzające, że nie kwalifikują się do szczepienia, były z niego zwolnione. W 1980 roku ospa prawdziwa (variola major) została uznana za wyeliminowaną.

W związku z tym, czy szczepionki przeciwko Covid-19 powinny być obowiązkowe? Zostały one opracowane w ciągu niespełna dwunastu miesięcy (w czasach współczesnych trwa to zazwyczaj 5-15 lat). W Europie COMIRNATY (najczęściej stosowana w Polsce szczepionka przeciw Covid-19), otrzymała warunkowe dopuszczenie do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) pod koniec 2020 roku. Badania kliniczne i ich jakość wzbudziły wiele kontrowersji. W 2021 roku The British Medical Journal (BMJ) został poinformowany o złych praktykach w Ventavia Research Group (podwykonawcy Pfizera) przez jej dyrektor regionalną. Ponieważ jest to związane z zasadami etyki biomedycznej i kwestiami prawnymi, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów tej sprawy.

Ospa prawdziwa była chorobą o współczynniku śmiertelnych przypadków (CFR) od 20% do 60%. Udoskonalanie szczepionki trwało ok. 200 lat. Jeśli ocenimy wcześniejszą politykę stosowaną w podobnych sytuacjach, to wyraźnie widać, że Covid-19 (niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę IFR – wskaźnik śmiertelności infekcji, czy CFR) nigdy nie uzasadniał obowiązku szczepienia. IFR choroby Covid-19 wynosił globalnie w trakcie trwania pandemii około 0,15%. Według ostatnich informacji, opublikowanych przez Nature, IFR waha się obecnie w granicach od 0,49 do 2,53%, w zależności od wielu czynników. Szczepionki przeciw Covid-19 nie zmniejszyły IFR, który i tak był zawsze stosunkowo niski. Szczepionki nie zapobiegają transmisji SARS-CoV-2, nie zapewniają odporności sterylizacyjnej, a ich zdolność do zapobiegania hospitalizacji nie została nigdy potwierdzona. Dodatkowo opinia publiczna została poinformowana o względnej redukcji ryzyka (RRR) szczepionki (95%) w przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech, ale nie o powiązanej z nią bezwzględnej redukcji ryzyka (ARR), która odzwierciedla prawdziwy wskaźnik skuteczności, wynoszącej około 0.67%-0.80%. Oczywiste jest, że skuteczność 95% brzmi bardziej imponująco... Ale jak pokazują dane, jest to informacja zdecydowanie zwodnicza.

Wreszcie, bezpieczeństwo szczepionek jest mocno wątpliwe i istnieją przesłanki wskazujące na zaniżanie liczby bardzo poważnych (w tym śmiertelnych) niepożądanych odczynów poszczepiennych. Raportuje się ich mniej niż 1%. Interesujące jest to, że przez prawie dwa ostatnie lata nie przeprowadzono żadnych badań rakotwórczości i genotoksyczności tzw. szczepionek. Nie badano też ich interakcji z innymi lekami. Można by długo dyskutować o technice badawczej, Reakcji Łańcuchowej Polimerazy, stosowanej jako kontrowersyjny test diagnostyczny PCR w czasie pandemii, czy też o technologii szczepionkowej mRNA. Moglibyśmy też porozmawiać o ustaleniach dokonanych przez patologów, którzy przeprowadzali autopsje lub biopsje na osobach szczepionych, jednakże zasługuje to na osobną analizę.

Czy możemy zatem stwierdzić, że korzyści wynikające ze stosowania wszystkich obecnych szczepionek objętych warunkowym dopuszczeniem do obrotu przewyższają ich działania niepożądane? Odpowiedź brzmi „nie”, ponieważ nie ma dostępnych wiarygodnych danych, które potwierdzałyby, że największy eksperyment w historii świata okazał się korzystny dla ludzkości. Wszystkie dostępne fakty wskazują na to, że jest odwrotnie.

 

Maria Gunderson

 

 

Źródła do historii pojęcia pandemii:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00267-1/fulltext

 

https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/who-changed-definition-influenza-pandemic

 

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-public-health-preparedness/tips/topics/Biologic_Weapons/smallpox2.html

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21256975v4.full

 

 

 Źródła do historii przymusu szczepień 

 

https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system

 

https://www.researchgate.net/publication/359992048_Efficacy_and_effectiveness_of_covid-19_vaccine_-_absolute_vs_relative_risk_reduction

 

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-of-product-characteristics-for-covid-19-vaccine-pfizerbiontech

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.821522/full

 

https://www.gavi.org/vaccineswork/how-did-scientists-manage-develop-safe-covid-19-vaccines-just-ten-months

 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/

 

https://www.methodsman.com/blog/case-fatality-rate-vs-infection-fatality-rate-in-covid-19

 

https://www.virology.ws/2020/04/05/infection-fatality-rate-a-critical-missing-piece-for-managing-covid-19/

 

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o298

 

https://www.nature.com/articles/s43856-022-00106-7

 

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o298

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000811_EN.html

 

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.

Norymberga 2.0
Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.
-Edmund Burke, filozof, polityk, krytyk rewolucji francuskiej