Zeszyty Norymberskie nr 1

06-05-2022

Premiera! Ukazały się Zeszyty Norymberskie - maj 2022

Przedmowa do pierwszego numeru:

 

15 listopada 2021 r. kwadrans po jedenastej rozpoczęła swoje pierwsze posiedzenie Poselska Komisja Śledcza działająca w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z Covid-19. Ma ona pełnić główną rolę w projekcie o wymownej nazwie Norymberga 2.0. Chodzi o to, żeby zebrać dowody na przestępstwa popełnione w Polsce w okresie obowiązywania „walki z pandemią Covid-19”, czyli od 4 marca 2020 r. Te przestępstwa trwają do dziś, ich skala się zwiększa, zaś w przypadku mających największy zakres władzy polityków, można mówić o zbrodni przeciwko ludzkości. Świadczą o tym liczby rejestrowane przez działy statystyczne polskich urzędów publicznych, do których z trudem, lecz systematycznie docierają lekarze i analitycy. Liczby te mówią szacunkowo o co najmniej 150 tysiącach polskich obywateli zmarłych od marca 2020 r. do grudnia 2021 z powodu nieudzielenia im należnej pomocy medycznej. To zaniechanie spowodowane zostało procedurami i praktyką „walki z pandemią Covid-19”. „Walka” ta – gdy stoimy tylko na gruncie oficjalnych danych – jest walką z nieistniejącą pandemią, którą można nazwać, jak czyni to dr Reiner Fuellmich, „pandemią testów PCR”. Możemy więc z całą pewnością powiedzieć, że to, z czym mamy do czynienia w Polsce i na świecie pod postacią rozmaitych „obostrzeń” nie wypływa z troski o nasze zdrowie i życie. Skutek tego jest przeciwny. Wymieńmy niektóre szkody, jakie możemy zaobserwować w naszym społeczeństwie:

- wzrost prób samobójczych u nieletnich (o ok.1/3);

- spadek poziomu nauczania, dla niektórych przedmiotów zbliżający się do 100%;

- wzrost chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, otyłości (z powodu przesiadywania przed komputerem, pozbawionego ruchu trybu życia), cukrzycy itp.;

- dezintegracja życia rodzinnego i zawodowego spowodowana przymusowymi zamknięciami firm i szkół;

- faktyczne, idące w miliony, kary aresztu domowego, funkcjonujące pod nazwą „kwarantanny”;

- wymuszanie aplikowania preparatów pod nazwą „szczepionek”, straszenie sankcjami w przypadku odmówienia przyjęcia preparatu (groźba karalna).

To tylko część strat, jakich doznajemy na poziomie osobistym, nie wspominając o sprawach drastycznej ingerencji państwa w kult religijny, obniżenia poziomu bezpieczeństwa narodowego poprzez szykanowanie żołnierzy i pogłębiania finansowej zapaści Polski, gdyż wspomniane „szczepionki” są kupowane przez rząd RP za bardzo duże pieniądze.

W trakcie trzeciego posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej (relacja z niej znajdzie się w 2. numerze Zeszytów) zajęto się sprawą młodej Polki, która zmarła na serce z powodu świadomej decyzji pracowników szpitala o nieudzieleniu jej pomocy medycznej do czasu uzyskania przez nią wyniku testu na obecność [A1] koronawirusa. Śp. pani Ania urodziła się w Wigilię, zmarła 13 grudnia, a umierając, miała niespełna 33 lata. Czy te wiele mówiące Polakom daty to tylko przypadek? Czy też może śmierć tej kobiety możemy potraktować jako ofiarę, która przyniesie dobre owoce? Bardzo byśmy chcieli, żeby jednym z tych owoców była publikacja Zeszytów Norymberskich, w których udokumentujemy faktografię dowodową dla wymierzenia sprawiedliwości sprawcom śmierci p. Anny i wielu innych osób.

Znajdzie się w nich dosłowny zapis pracy komisji, z niezbędnymi skrótami, polegającymi na pominięciu fragmentów ogólnych, niewiele wnoszących do spraw pod względem merytorycznym i z drobną korektą tekstu mówionego, zwłaszcza tłumaczonego z języków obcych – dla jego lepszej czytelności w formie zapisu papierowego. Korekta ta nie zmienia zasadniczej dosłowności przekazu. Mamy nadzieję, że przyszły sąd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej skutecznie go wykorzysta.

Komisja podejmuje także współpracę międzynarodową, której wyrazem jest pojawianie się podczas jej sesji specjalnych gości z zagranicy, gdyż przestępstwa i zbrodnie popełniane są w różnych krajach. W pierwszym posiedzeniu uczestniczyło dwoje uczestników z Niemiec: dr Reiner Fuellmich i mec. Viviane Fischer.   

 

                                                                                                                                                                   Piotr Heszen

Pobierz Zeszyty Norymberskie nr 1

 

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.

Norymberga 2.0
Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.
-Edmund Burke, filozof, polityk, krytyk rewolucji francuskiej